Pro koho není vhodná vířivka

Vířivky mohou nabízet relaxaci a úlevu od bolesti, ale nejsou vhodné pro každého. Zde je podrobný přehled situací a zdravotních stavů, kdy by se mělo používání vířivky vyhnout nebo omezit.

Osoby s kardiovaskulárními onemocněními

Vířivky zvyšují tělesnou teplotu a snižují krevní tlak, což může zatížit srdce. Lidé s jakýmikoliv formami kardiovaskulárního onemocnění, jako je vysoký krevní tlak nebo ischemická choroba srdce, by se měli vířivkám vyhnout, zejména pokud jim lékař doporučil omezit fyzickou zátěž.

Těhotné ženy

Vířivky mohou zvyšovat teplotu těla, což je obzvláště riskantní během těhotenství, hlavně v prvním trimestru. Zvýšená teplota může negativně ovlivnit vývoj plodu. Těhotné ženy by se měly vířivkám vyhýbat nebo v případě použití omezit čas a teplotu vody.

Osoby s epilepsií nebo jinými poruchami, které zvyšují riziko záchvatů

Vířivka může být nebezpečná pro osoby trpící epilepsií nebo jinými poruchami, které mohou vést k záchvatu. V případě záchvatu ve vodě hrozí riziko utonutí. Používat vířivku mohou jen za přítomnosti důvěryhodné osoby, která ví, jak v případě záchvatu jednat.

Osoby užívající léky způsobující ospalost nebo pod vlivem alkoholu

Léky, které způsobují ospalost, nebo konzumace alkoholu a jiných látek mohou vést k tomu, že člověk usne ve vířivce. To zvyšuje riziko utonutí. Osoby užívající takové léky by se měly vyhnout používání vířivky. Stejně tak by se měli vyhnout vířivce lidé pod vlivem alkoholu nebo jiných psychoaktivních látek.

Osoby s otevřenými zraněními nebo kožními onemocněními

Neléčené rány nebo kožní infekce mohou v prostředí vířivky zhoršit a zároveň zvýšit riziko šíření infekcí. Lidé s otevřenými zraněními by měli zůstat mimo vířivku, dokud se rány nezahojí.

Individuální citlivost na chemikálie

Některé osoby mohou mít citlivější pokožku, která reaguje na chemikálie používané k údržbě vířivky, jako je chlór. Tyto osoby by měly být opatrné a v případě negativní reakce se vyhnout dalšímu používání.

Starší lidé a malé děti

Starší lidé a malé děti mohou být citlivější na extrémní teploty a mohou mít obtíže s regulací teploty těla. Tyto skupiny by měly omezit dobu strávenou ve vířivce a vždy zvážit nižší teplotu vody.