Jak se starat o vířivku

Pohodové koupele ve vířivce jsou perfektním způsobem, jak zrelaxovat unavené tělo i mysl. Jenže aby výsledkem nebyla spíše nepříjemná vyrážka na kůži, nebo dokonce nevolnost, je nutné o bazén vhodným způsobem pečovat. Neodmyslitelný základ spočívá v kvalitním filtračním systému, chemii a ručním odstraňování nečistot. V následujícím článku vás seznámíme se základními principy péče o vířivý bazén.

Při péči o vířivku postupujte následujícím způsobem:

  • Před napuštěním proveďte důkladnou kontrolu – odstraňte všechny usazené nečistoty včetně písku, listí a kamínků, zkontrolujte, zda je povrch všude dokonale hladký a konstrukce není na některém místě protržena
  • Pravidelně kontrolujte filtry – kartušové filtry se poměrně rychle opotřebovávají, kontrolujte je alespoň jednou měsíčně a při zjištění nedostatku proveďte výměnu
  • Ověřte si pH – měřením zjistěte hodnotu pH, pokud se pohybuje mimo interval 6,8–7,4 zajistěte jeho snížení nebo zvýšení speciálním přípravkem
  • Pátrejte po vodním kameni – v místech s tvrdou vodou sledujte, zda se na povrchu vířivky netvoří usazeniny vodního kamene, ty rychle odstraňte použitím změkčovače
  • Zajistěte vhodnou dezinfekci – pravidelně ošetřujte vodu v bazénu dezinfekcí, která zabrání rozmnožení mikroorganismů a řas
  • Dávejte pozor na zmrznutí vody – jestliže ponecháváte vířivku přes zimu napuštěnou, zajistěte, aby teplota vody nikdy neklesla pod bod mrazu

Před napuštěním

Ještě před napuštěním vody řádně zkontrolujte povrch i dno vířivky. Ověřte si, zda se zde nenacházejí deformace nebo ostré hrany, o které byste se mohli poranit. Jestliže napouštíte vířivku po zimě, odstraňte všechny nečistoty a usazeniny na dně, tryskách i povrchu. Odkliďte také smítka, špínu, prach listí nebo drobné kamínky. Ty totiž mohou hlavně v tryskách nadělat velkou neplechu. 

Filtrace

Kvalitní filtrační systém představuje základ úspěchu. Při nákupu se snažte vybrat model nabízející co nejvyšší výkon, jelikož zvládne během jediného cyklu vyčistit větší množství vody. Zajímejte se také o možnosti nastavení filtračních cyklů. Systém by měl fungovat alespoň 6–9 hodin denně. Ve spojení s vhodně zvolenou chemií se postará o bezpečné odstranění všech nežádoucích činitelů. 

U vířivek se využívají výhradně kartušové systémy. Písek není v jejich případě vhodný, jelikož zanáší trysky a čerpadlo, čímž snižuje jejich životnost i účinnost. Kontrolu filtru provádějte pravidelně, alespoň jednou za týden. Špatně fungující kartuši zavčas vyměňte za novou.

Vzorová kartušová filtrace – BESTWAY 60311

Kontrola pH vody

Další krok před vložením dezinfekce spočívá v kontrole pH vody. Výrobci obvykle doporučují udržovat jej mezi 6,8 a 7,4. Reálnou hodnotu pH zjistíte pomocí speciálních měřičů. Pokud je získané číslo příliš nízké, využijte speciální prostředek pro jeho zvýšení, jestliže jste naopak naměřili moc vysokou hodnotu, na trhu můžete zakoupit přípravek pro snížení pH.

Je důležité tento krok provést ještě před aplikací dezinfekce, protože příliš nízké nebo naopak vysoké pH negativně ovlivňuje její účinnost. Abyste zajistili kýžený efekt, museli byste do vody nasypat velké množství přípravku. 

Tvrdost vody

Jestliže žijete v oblasti s tvrdou vodou, dbejte na pravidelné čištění kovových části, trysek a potrubí. Časem se totiž mohou zanášet vodním kamenem, který zpočátku nepůsobí žádné potíže. Postupně však dojde ke snížení efektivity tepelného čerpadla nebo zablokování některé z masážních trysek. V momentě, kdy objevíte první nánosy, na nic nečekejte a využijte přípravky pro jejich rozpuštění. 

Dezinfekce

Základním předpokladem relaxu ve vířivce je čistá voda. K tomuto účelu se využívá nejrůznějších chemických přípravků, které se v ní rozpouštějí. O jednotlivých typech, jejich výhodách a nevýhodách pojednává následující tabulka:

Typ chemieVýhodyNevýhody
ChlorováNízká cena, snadné použití, vysoká efektivita ve chladnější voděNižší účinek v teplé vodě, riziko podráždění pokožky a sliznic, zápach
Bromová Vysoká efektivita v chladné i teplé voděVyšší cena, mírné riziko podráždění pokožky
KyslíkováNetečnost vůči pokožce, sliznicím a očímVyšší cena, pomalejší náběh, nižší účinnost 

Jestliže jste se rozhodli pro chlorovou dezinfekci vody, počítejte s nižší účinností. Špatně totiž zvládá vyšší teploty, kterých voda ve vířivce často dosahuje. Pravidelným používáním navic roste množství obsažených chloraminů a dalších sloučenin chloru nad bezpečnou hranici. Výsledkem mohou být častější infekce, podráždění pokožky a sliznic. Optimálním řešením je výměna alespoň 30 % vody každý měsíc. 

Kyslíkové přípravky jsou sice o něco málo slabší a trvá delší dobu, než dosáhnou kýženého efektu, při dlouhodobém používání se však vyznačují stejnou účinností. Stejně tak vás nic nenutí k výměně vody, čímž omezíte plýtvání. I tak je ale z hlediska hygieny vhodné vodu vyměnit alespoň jednou za čtvrt roku.

Pozor na zmrznutí

Jestliže chcete ponechat vířivku venku a relaxace si užívat i v zimních měsících, dbejte na zajištění vhodné teploty. V žádném případě nedopusťte zmrznutí vody. Rozpínání ledu může způsobit nevratné poškození systému trysek i konstrukce včetně rizika roztržení celého bazénu. 

Dražší modely bývají vybaveny čidly, které v případě překročení kritické hodnoty (standardně 15 ℃) automaticky zapnou ohřev. Jejich nepřetržitý provoz považují výrobci za šetrnější než pravidelné zazimování a „vybalení“ v jarních měsících. Samozřejmě za předpokladu, že je zachována péče o čistotu vody, její pH a tvrdost.

Další stránky